Keuzemogelijkheden binnen het volwassenenonderwijs

In principe behelst de volwasseneneducatie vijf verschillende soorten onderwijs.

1. Vavo: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Wat we tegenwoordig vavo noemen werd vroeger in de volksmond ‘de moedermavo’ genoemd. Met een vavo-studie krijg je de mogelijkheid om op latere leeftijd alsnog een vmbo, havo of vwo diploma te behalen.

2. Cursussen gericht op sociale vaardigheden

Tijdens dit soort cursussen leren deelnemers bepaalde vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. De nadruk ligt vooral op alledaagse situaties, zoals het contact met de school van de kinderen, de communicatie binnen de gezondheidszorg en sollicitatietrainingen.

3. Studies gericht op sociale zelfredzaamheid

Dit soort onderwijs richt zich op het bereiken van een minimaal niveau in het kader van zelfredzaamheid. Dit kunnen bepaalde sociale vaardigheden zijn, maar ook leren rekenen of het beheersen van de taal zijn daartoe noodzakelijk.

4. NT1: Nederlands als eerste taal

Je zou het wellicht niet verwachten, maar ons land telt een groep van ruim één miljoen laaggeletterde autochtone Nederlanders. Bij een NT1 opleiding ligt de focus op het verbeteren van de taalvaardigheid zodat deelnemers kunnen slagen voor de landelijke eindtoets.

5. NT2: Nederlands als tweede taal

NT2 opleidingen richten zich specifiek op allochtone Nederlanders wiens moedertaal niet de Nederlandse taal is. Een NT2 opleiding kan worden afgerond met een staatsexamen.