Wat houdt volwassenenonderwijs precies in?

Volwassenenonderwijs, ook wel volwasseneneducatie of avondonderwijs genoemd, is onderwijs dat specifiek bedoeld is voor mensen die niet meer leerplichtig zijn (18+ in Nederland) en wiens voornaamste dagelijkse bezigheden niet bestaan uit het volgen van onderwijs. Kortom, volwassenenonderwijs biedt de mogelijkheid een opleiding te volgen naast een reguliere baan in dienstverband of als zelfstandig ondernemer.

In Nederland maken op jaarbasis zo’n 200.000 volwassenen gebruik van volwassenenonderwijs dat bij de ROC’s kan worden gevolgd. ROC’s zijn Regionale OpleidingsCentra die een onderkomen bieden aan en verantwoordelijk zijn voor volwassenenopleidingen in Nederland, maar ook Mbo-opleidingen faciliteren. Tussen de volwasseneneducatie en het beroepsonderwijs bestaan echter maar weinig overeenkomsten. Dit komt door de vele verschillen tussen beide opleidingsvormen, onder andere betreffende de financieringen, de onderwijsstructuur, de toegepaste didactiek, de bepaling van doelstellingen en de regels omtrent eindtermen en examinering.

Volwassenenonderwijs geeft je de kans om een bepaald diploma alsnog te behalen. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn wanneer je gezakt bent voor een mavo-, havo- of vwo-opleiding en je enkele vakken moet overdoen om het diploma te kunnen behalen. Personen die hun middelbare school om welke reden dan ook nooit hebben afgerond kunnen terecht bij het volwassenenonderwijs. Wat ook vaak voorkomt is dat een persoon zich simpelweg beter thuis voelt in het volwassenenonderwijs dan in het voortgezet onderwijs.