Wat is een thuisstudie precies?

Een thuisstudie, ook wel thuiscursus of thuisopleiding genoemd is het volgen van een opleiding of cursus vanuit huis. Ook kun je de termen schriftelijke opleiding of afstandsonderwijs tegenkomen in dezelfde context.

Is een thuisstudie hetzelfde als een zelfstudie?

Om meteen een antwoord te geven op deze vraag: nee, een thuisstudie is niet hetzelfde als een zelfstudie. Vaak wordt gedacht dat je bij een thuisstudie alles zelfstandig en dus zonder docent moet doen, net zoals dat bij een zelfstudie het geval is. De meeste thuisstudies bieden echter wel degelijk de hulp en ondersteuning aan van een docent. Deze begeleiding geschiedt op afstand. Daarom is de term afstandsonderwijs eigenlijk een betere omschrijving van wat een thuisstudie inhoudt.

Hoe verloopt het contact met de docent?

Zoals gezegd geschiedt de begeleiding van een docent op afstand, maar hoe dat contact precies plaatsvindt kan nogal eens variëren. Vroeger werd er doorgaans gebruikgemaakt van telefonisch contact en/of communicatie per post. Deze communicatiemiddelen hebben inmiddels plaatsgemaakt voor communicatie per e-mail. Het contact met je docent bied je onder andere de mogelijkheid om vragen te stellen. Zo kun je bijvoorbeeld om uitleg vragen over bepaalde onderwerpen die tijdens je opleiding aan bod komen. Ook zul je met enige regelmaat huiswerk moeten insturen.

Waar kun je een thuisstudie volgen?

Er zijn in Nederland vijf grote aanbieders van thuisstudies:

  • LOI
  • NTI
  • NHA
  • Laudius
  • Studieplan

Bij zowel het NTI als de LOI studeer je altijd onder begeleiding van een docent op afstand. Bij Studieplan daarentegen kun je enkel zelfstudies volgen. Dit zijn dus studies die je volledig zelfstandig – zonder hulp van een docent – volgt. Tot slot bieden de NHA en Laudius je de mogelijkheid om zelf de gewenste studievorm te kiezen, dat wil zeggen mét of zonder de ondersteuning van een docent.

De voordelen van een thuisstudie

Je beslist zelf waar je studeert

Sommige mensen kunnen zich beter concentreren wanneer er complete rust en stilte heerst. In dat geval zal men thuis een bepaalde ruimte inrichten als studeerkamer of men gaat naar de bibliotheek om er te studeren. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die het fijn vinden als er juist wat rumoer om hen heen is. In dat geval kan een flexibele werkplek of een werkcafé uitkomst bieden.

Je beslist zelf wanneer je studeert

Over het algemeen zijn de meeste mensen het scherpst van geest en nemen dus eenvoudiger nieuwe informatie op in de ochtenduren. ’s Morgens vroeg ben je immers goed uitgerust en zijn je gedachten meestal nog niet gericht op allerlei andere zaken. Wanneer je een studie naast je baan wilt volgen heb je die mogelijkheid waarschijnlijk niet. Misschien is het dan juist fijn om in de avonduren te studeren. Bij een thuisstudie kun je dit helemaal zelf bepalen en ben je van niemand anders afhankelijk.

Reistijd: waardevolle studeertijd

Wanneer je dagelijks heel wat uren dient te reizen om bijvoorbeeld naar je werk te gaan, kun je deze “verloren” tijd eventueel transformeren tot waardevolle en leerzame studeertijd.